Universitat Rovira i Virgili

El Departament

|Alt imatge central|

El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques participa en una part important de la docència en els estudis impartits a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i també en estudis d'altres centres. En tots aquests ensenyaments, les matèries impartides pels professors del Departament aporten els fonaments bàsics sobre els quals es desenvolupen posteriorment les competències professionals dels futurs titulats.

El Departament s'estructura internament en 13 unitats funcionals, assimilades en molts casos a àrees de coneixement, i diverses comissions específiques. Els investigadors de Ciències Mèdiques Bàsiques formen part de grups de recerca consolidats i la seva producció científica és de les més destacades de la URV en qualitat i quantitat. Molts d'aquests grups de recerca mantenen col·laboracions fructíferes amb centres de recerca d'altres països. La capacitat dels membres del Departament per captar fons per la recerca d'origen públic i privat és considerable.

La capacitat de formació avançada es tradueix en l'important nombre de tesis doctorals que es presenten.

Tots els laboratoris i serveis del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques estan compromesos amb la qualitat i han decidit incorporar la norma ISO 2000 com a base de funcionament. Alguns d'aquests laboratoris estan en una fase avançada d'implementació d'aquesta normativa, i els altres s'hi afegiran pròximament.

El Departament compta amb una plantilla de personal de suport a la docència i a la recerca. Aquest personal gestiona l'estabulari de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, que està homologat per la Generalitat de Catalunya i dona servei a investigadors propis i aliens a la URV.

Francesc Xavier Sureda Batlle

Director