Universitat Rovira i Virgili

Àrees de coneixement

El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques compta amb 13 unitats funcionals que corresponen a les diferents àrees de coneixement sobre les quals s’investiga: